В този сайт ще намерите много и разнообразни по тематика готови курсови работи, но също така може да си поръчате и нова курсова работа. Изработваме курсови работи, казуси, есета и реферати за студенти, както и други разработки и презентации по условие и изисквания на студента.

Работим основно за следните университети в страната:

- Нов български университет (НБУ) и неговите поделения във Видин, Пловдив, Варна и София;

- Международно висше бизнес училище (МВБУ) и неговите поделения в Ботевград и София;

- Университет за национално и световно стопанство (УНСС);

- Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ);

- Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ);

- Колеж по мениджмънт, маркетинг и търговия (М&МТ) и неговите поделения в Габрово и София;

- Висше училище "Земеделски колеж" за поделението в София;

- Варненски свободен университет (ВСУ);

- Икономически университет във Варна (ИУ Варна);

- Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ);

- както и други учебни заведения в страната.

Всяка нова курсова работа се разработва индивидуално и според заданието. Цените се уточняват при уговарянето на поръчката и зависят от големината и сложността на разработката. Сайтът поддържа средни за пазара цени и нормални срокове на изпълнение на заявките. Всяка курсова работа може да се получи разпечатана или в електронен вид - предвид изискването на клиента, като с това не се променя уговорената цена.